*
  Yayin al Aktive Nik al Facebook Youtube  
DUYURULAR
ŞİİR

Yayın almak isteyen iletişime TıKLa

KARAKOÇAN

Yeni bir yıkım mısın? 
 Yeni bir hayal mi? 
 Tanıt kendini bana
Tanıtta alayım seni koynuma 
Sarayım ilk sevmelerin yıpranmışlıklarında 
Sarılayım koynuna ey Karakoçan!
Kalbimin derinliklerinde
Yamanmaya çalışan düşlerden mi ibaretsin? 
Yoksa yeni uçurum açmazlarının habercisi misin? 
 Tanıt kendini bana 
Tanıtta tutayım ellerinden sımsıkı
Sarayım seni ruhuma 
Sarılayım sana ey Karakoçan!
Berfinler mi açar topraklarında? 
Yiğitler mi içer sularından? 
Ağlar mı topraklarında gelinler? 
 Anlat kendini bana 
 Anlat içindekileri 
 Anlat da tanıyayım seni
 Sarayım seni sımsıkı 
Sarılayım ruhsuz bedenimle sana ey Karakoçan!
Gecelerin ayaz mı olmuş? 
 Üşüyen ben miyim yoksa? 
Yalnızlıklar yumaklaşmış her yanına 
Yiğitlikler paralanmış avuçlarında 
İlk ateşler düşmüş koynunda bedenlere
  Tanıt kendini bana 
 Tanıt da anlatayım seni 
Umut olacağın nice cana ey Karakoçan!
Şimdi gitme vakti midir? 
Ayrılıklar hüzünlü müdür topraklarında? 
Sevinçler gölgelenmiş midir ardı sıra? 
  Aşklar gerçek midir? 
Kaybolan hayatlar unutulmuş mudur vatanında? 
İlk sevmeler tılsımını yitirmiş midir ey Karakoçan!
 Ben bir deliyi miyim virane mi olmuşum? 
  Durgunlaşan sularında
 Ağıtlar yakmak dururken sana 
  Sadece kaçışlar aramaktayım
 Nice canın feda olduğu topraklarında 
  Ey Karakoçan!
Son bir sözdür sana söyleyeceğim 
 Bir gece dahadır koynuna dolandığım 
Usanmaz düşüncelerdir kuşandığım 
  Yitirme duygusudur tattığım
   Ey Karakoçan!

 

    pendik merkez börelçisi   gezen ilaçlama

Geri dön